Eserin künyesi

Bestecisi: Muzaffer İlkar
Güfte şairi: Fuat Edip Baksı
Makâmı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Nâzında senin özlediğim eski cefâ yok
Derdinde vefâ var güzelim, sende vefâ yok
Bezminde kadehsiz içilen mey’de şifâ yok
Derdinde vefâ var güzelim, sende vefâ yok

Video yorumları

Recep Birgit

Recep BİRGİT-Nâzında Senin Özlediğim Eski Cefâ Yok (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Emel Sayın

Emel Sayın - Nâzında senin özlediğim eski cefâ yok

İbrâhim Suat Erbay

İbrahim Suat Erbay- Nazında özlediğim eski cefâ yok

Notası

Nâzında senin özlediğim eski cefâ yok notası - 1
Nâzında senin özlediğim eski cefâ yok notası - 2

Bir yanıt yazın