Tab'î Mustafa Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Tab’î Mustafa Efendi
Makâmı: Dügâh makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Ağır semâî formu

Sözleri

Nedir ol cünbüş-i nâdide, o cansûz-i nigâh
Ah elinden senin ey âfet-i âşûb-i dil ah
Tutiyâ eyler idim çeşmime hâk-i kademin
Âsitân-ı keremin olsa bana cây-i penâh

Türkçe karşılığı

Nedir o görülmemiş kıvranışlar, o cân yakıcı bakışlar
Âh elinden senin gönülleri karıştıran güzel âh
Eğer kapının eşiği bana sığınacak bir yer olsa
Ayağının tozunu gözüme sürme gibi çekerdim

Video yorumları

Âsuman Aslım

Asuman ASLIM GÖRGÜN-Nedir Ol Cünbüş-i Nâdide O Can Sûz Nigâh (DÜGAH)R.G.

Mustafa Doğan Dikmen

Mustafa Doğan DİKMEN-Nedir Ol Cünbüş-i Nâdide O Can Sûz Nigâh (DÜGAH)R.G.

Notası

Nedir ol cünbüş-i nâdide o cansûz-i nigâh notası

Bir yanıt yazın