Nedir ol cünbüş-i nâdide o cansûz-i nigâh

Eserin künyesi

Beste: Tab’î Mustafa Efendi
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Dügâh makâmı
Usûl: Aksak semâî usûlü
Form: Ağır semâî formu

Sözleri

Nedir ol cünbüş-i nâdide o cansûz-i nigâh
Ah elinden senin ey âfet-i âşûb-i dil ah
Tutiyâ eyler idim çeşmime hâk-i kademin
Âsitân-ı keremin olsa bana cây-i penâh

Türkçe karşılığı:
Nedir o görülmemiş kıvranışlar, o cân yakıcı bakışlar
Âh elinden senin gönülleri karıştıran güzel âh
Eğer kapının eşiği bana sığınacak bir yer olsa
Ayağının tozunu gözüme sürme gibi çekerdim

Video yorumları

Âsuman Aslım

Asuman ASLIM GÖRGÜN-Nedir Ol Cünbüş-i Nâdide O Can Sûz Nigâh (DÜGAH)R.G.

Mustafa Doğan Dikmen

Mustafa Doğan DİKMEN-Nedir Ol Cünbüş-i Nâdide O Can Sûz Nigâh (DÜGAH)R.G.

Notası

Nedir ol cünbüş-i nâdide o cansûz-i nigâh notası

Yorumunuz