Muâllim İsmail Hakkı Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Muâllim İsmail Hakkı Bey
Makâmı: Karcığar makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Ağır semâî formu

Sözleri

Nedir, ol şûh-i istiğnâ edânın kârı, bilmem ki?
Ye lel lel lel lel le lel lel li, cânım yalâ ye lel lel li
Uzaktan, bir tebessümle, alır her dem, benim gönlüm
Ye lel lel lel lel le lel lel li, cânım yalâ ye lel lel li

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Nedir Ol Şûh-i İstiğna Edânın Kârı Bilmem Ki (Tanbur Tak.)(KARCIĞAR)R.G.

Notası

Nedir, ol şûh-i istiğnâ edânın kârı, bilmem ki notası - 1
Nedir, ol şûh-i istiğnâ edânın kârı, bilmem ki notası - 2

Bir yanıt yazın