Nedir ol şûh-i istiğnâ edânın kârı bilmem ki

Eserin künyesi

Beste: Muâllim İsmail Hakkı Bey
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Karcığar makâmı
Usûl: Aksak semâî usûlü
Form: Ağır semâî formu

Sözleri

Nedir ol şûh-i istiğnâ edânın kârı bilmem ki
Ye lel lel lel lel le lel lel li, cânım yalâ ye lel lel li
Uzaktan bir tebessümle alır her dem benim gönlüm
Ye lel lel lel lel le lel lel li, cânım yalâ ye lel lel li

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Nedir Ol Şûh-i İstiğna Edânın Kârı Bilmem Ki (Tanbur Tak.)(KARCIĞAR)R.G.

Notası

Nedir ol şûh-i istiğnâ edânın kârı bilmem ki notası - 1
Nedir ol şûh-i istiğnâ edânın kârı bilmem ki notası - 2

Yorumunuz