Lemî Atlı

Eserin künyesi

Bestecisi: Lemî Atlı
Makâmı: Uşşak makâmı
Usûlü: Müsemmen usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Neler çektim, neler cânân elinden
Tebâh oldum yeter hicrân elinden
Nihâyetsiz melâl-i hicre düştüm
Figan eyler gönül her ân elinden

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı Sezgin - Neler çektim neler cânân elinden

Sevim Deran

Sevim Deran - NELER ÇEKTİM NELER CANAN ELİNDEN

Mediha Şen Sancakoğlu

Mediha Şen Sancakoğlu - NELER ÇEKTİM NELER CANAN ELİNDEN

Notası

Neler çektim neler cânân elinden notası

Bir yanıt yazın