Hâfız Osman Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hâfız Osman Efendi
Makâmı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Neşe yâb-ı lûtfun olsun, bu, ser-i şûrîdemiz
Aç efendim, sine-i billûru görsün, dîdemiz
Böyle, istirhâm eder, her dem, dil-i gam dîdemiz
Aç efendim, sine-i billûru görsün, dîdemiz

Türkçe karşılığı

Bu perişan ve âşık başımız, lûtfunla neşelensin.
Efendim, açılın ki, gözlerimiz billur teninizi görsün.
Gamlı gönlümüz, sevgiliye her zaman böyle yalvarır:
Efendim, açılın ki, gözlerimiz billur teninizi görsün.

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı SEZGİN-Neş'eyâb-ı Lûtfun Olsun Bu Ser-i Şûrîdemiz (HÜZZAM)R.G.

Melihat Gülses

Melihat Gülses - Neş'eyab-ı Lütfun Olsun (Official Audio Video)

Alper Diler

Alper DİLER-Neş'e Yâb-ı Lûtfun Olsun Bu Ser-i Şûrîdemiz (Peşrevli)(HÜZZAM)R.G.

Notası

Neşe yâb-ı lûtfun olsun, bu, ser-i şûrîdemiz notası - 1
Neşe yâb-ı lûtfun olsun, bu, ser-i şûrîdemiz notası - 2

Bir yanıt yazın