Neş’e yâb-ı lûtfun olsun bu ser-i şûrîdemiz

Eserin künyesi

Bestecisi: Hâfız Osman Efendi
Makâmı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Neş’e yâb-ı lûtfun olsun bu ser-i şûrîdemiz
Aç efendim sine-i billûru görsün dîdemiz
Böyle istirhâm eder her dem dil-i gam dîdemiz
Aç efendim sine-i billûru görsün dîdemiz

Türkçe karşılığı
Bu perişan ve âşık başımız, lûtfunla neşelensin.
Efendim, açılın ki, gözlerimiz billur teninizi görsün.
Gamlı gönlümüz, sevgiliye her zaman böyle yalvarır:
Efendim, açılın ki, gözlerimiz billur teninizi görsün.

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı SEZGİN-Neş'eyâb-ı Lûtfun Olsun Bu Ser-i Şûrîdemiz (HÜZZAM)R.G.

Melihat Gülses

Melihat Gülses - Neş'eyab-ı Lütfun Olsun (Official Audio Video)

Alper Diler

Alper DİLER-Neş'e Yâb-ı Lûtfun Olsun Bu Ser-i Şûrîdemiz (Peşrevli)(HÜZZAM)R.G.

Notası

Neş'e yâb-ı lûtfun olsun bu ser-i şûrîdemiz notası - 1
Neş'e yâb-ı lûtfun olsun bu ser-i şûrîdemiz notası - 2