Lemî Atlı

Eserin künyesi

Bestecisi: Lemî Atlı
Güfte şairi: Mehmet Hafîd Bey
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Neş’em emelim rûh-i hazînim zedelendi
Bîçâre dilin sabr ile ârâmı tükendi
Benden bu kadar sîneni kıskanma nedendi
Bîçâre dilin sabr ile ârâmı tükendi

Türkçe karşılığı

Neşem, emelim, acıklı ruhum zedelendi.
Zavallı gönlün sabretmekten dermanı tükendi.
Göğsünü benden bu kadar kıskanman nedendi?
Zavallı gönlün sabretmekten dermanı tükendi.

Video yorumları

Zeki Müren

Mualla Gökçay

Meldâ Kuyucu Kılıç

Notası

Neş’em emelim rûh-i hazînim zedelendi notası

Bir yanıt yazın