Lemî Atlı

Eserin künyesi

Bestecisi: Lemî Atlı
Güfte şairi: Mehmet Hafîd Bey
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Neş’em, emelim, rûh-i hazînim, zedelendi
Bîçâre dilin, sabr ile, ârâmı, tükendi
Benden, bu kadar, sîneni kıskanma, nedendi
Bîçâre dilin, sabr ile, ârâmı, tükendi

Türkçe karşılığı

Neşem, emelim, acıklı ruhum zedelendi.
Zavallı gönlün sabretmekten dermanı tükendi.
Göğsünü benden bu kadar kıskanman nedendi?
Zavallı gönlün sabretmekten dermanı tükendi.

Video yorumları

Zeki Müren

Zeki Müren - Neş'em emelim rûh-i hazînim zedelendi

Mualla Gökçay

Mualla Gökçay - Neş'em emelim rûh-i hazînim zedelendi

Meldâ Kuyucu Kılıç

Melda KUYUCU KILIÇ-Neş'em Emelim Ruh-i Hazinem Zedelendi (HİCAZ)R.G.

Notası

Neş'em, emelim, rûh-i hazînim, zedelendi notası

Bir yanıt yazın