Neş’em emelim rûh-i hazînim zedelendi

Eserin künyesi

Beste: Lemî Atlı
Güfte: Mehmet Hafîd Bey
Makam: Hicâz makâmı
Usûl: Sengin semâî usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Neş’em emelim rûh-i hazînim zedelendi
Bîçâre dilin sabr ile ârâmı tükendi
Benden bu kadar sîneni kıskanma nedendi
Bîçâre dilin sabr ile ârâmı tükendi

Türkçe karşılığı:
Neşem, emelim, acıklı ruhum zedelendi.
Zavallı gönlün sabretmekten dermanı tükendi.
Göğsünü benden bu kadar kıskanman nedendi?
Zavallı gönlün sabretmekten dermanı tükendi.

Video yorumları

Zeki Müren

Zeki Müren - Neş'em emelim rûh-i hazînim zedelendi

Mualla Gökçay

Mualla Gökçay - Neş'em emelim rûh-i hazînim zedelendi

Meldâ Kuyucu Kılıç

Melda KUYUCU KILIÇ-Neş'em Emelim Ruh-i Hazinem Zedelendi (HİCAZ)R.G.

Notası

Neş’em emelim rûh-i hazînim zedelendi notası

Yorumunuz