Nice bir hasret ile rûz-u şeb efgân edeyim

Eserin künyesi

Besteleyen: Hâfız Yusuf Efendi
Sözünü yazan: Bilinmiyor
Makamı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Nice bir hasret ile rûz-u şeb efgân edeyim
Nice bir derdin ile cismimi büryân edeyim
Gün be gün aşkin ile cismimi giryân edeyim
Sana ol tatlı olan cânımı kurbân edeyim

Video yorumları

Nesrin SipâhiUd taksimi: Rüştü Eriç

Nesrin SİPAHİ-Nice Bir Aşkınla Feryat Edeyim (Ud Tak.Rüştü ERİÇ)(BAYATİ)R.G.

Melihat Gülses

Melihat Gülses - Nice Bir Hasret İle Ruz u Şeb (Official Audio Video)

Ayla Büyükataman

Ayla Büyükataman - Nice bir hasret ile ruz - u şeb efgan edeyim

Dr. İrfan Doğrusöz

İrfan Doğrusöz - Nice bir hasret ile rûz ü şeb efgân edeyim

Notası

Nice bir hasret ile rûz-u şeb efgân edeyim notası

Yorumunuz