Hâfız Yusuf Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hâfız Yusuf Efendi
Makâmı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Nice bir, hasret ile, rûz-u şeb efgân, edeyim
Nice bir, derdin ile, cismimi, büryân edeyim
Gün be gün, aşkin ile, cismimi, giryân edeyim
Sana, ol tatlı olan, cânımı, kurbân edeyim

Video yorumları

Nesrin SipâhiUd taksimi: Rüştü Eriç

Nesrin SİPAHİ-Nice Bir Aşkınla Feryat Edeyim (Ud Tak.Rüştü ERİÇ)(BAYATİ)R.G.

Melihat Gülses

Melihat Gülses - Nice Bir Hasret İle Ruz u Şeb (Official Audio Video)

Ayla Büyükataman

Ayla Büyükataman - Nice bir hasret ile ruz - u şeb efgan edeyim

Dr. İrfan Doğrusöz

İrfan Doğrusöz - Nice bir hasret ile rûz ü şeb efgân edeyim

Notası

Nice bir, hasret ile, rûz-u şeb efgân, edeyim notası

Bir yanıt yazın