Şevki Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Şevki Bey
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Niçin şeb-tâ-seher, ben, zâr-ü zârım?
Neden oldu, benim feryâd, kârım?
Medet, gitti elimden, ihtiyârım
Aman dostlar, esir-i zülf-i yârım

Video yorumları

Zeki Müren

Zeki Müren ~ Niçin şeb-tâ-seher ben zâr ü zârım

Zuhâl Eğilmez

Zuhal EĞİLMEZ-Niçin Şeb-ta Seher Ben Zar-ü Zarım (HİCAZ)R.G.

Doç. Dr. Adnan Çoban

Niçin şeb-tâ-seher ben zâr ü zârım - Adnan Çoban

Muazzez Abacı

Muazzez Abacı ~ Niçin şeb-tâ seher ben zâr-ü zârım

Notası

Niçin şeb-tâ-seher, ben, zâr-ü zârım notası

Bir yanıt yazın