Hâşim Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hâşim Bey
Makâmı: Beyâtî arâban makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Nîmet-i vaslın için ey gonca-leb
Terk-i cân etmek de bir şey mi acep?
İftirâka olmasa ey meh sebeb
Terk-i cân etmek de bir şey mi acep?

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Nimet-i vaslın için ey gonca leb

Esrâ Çelik

Konya Musiki Derneği - Şubat 2008

Notası

Nîmet-i vaslın için ey gonca-leb notası - 1
Nîmet-i vaslın için ey gonca-leb notası - 2

Bir yanıt yazın