Çömlekçizâde Recep Çelebi

Eserin künyesi

Bestecisi: Çömlekçizâde Recep Çelebi
Makâmı: Bûselik makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Ağır semâî formu

Sözleri

Niyâz-ı nağme-i dil yâre bî-zebân okunur
Okunsa ger o perî meclîse nihân okunur
Sadâ-yı na’re değil garka-geh-i aşktır bu
Sefîne-i dil-i güm-geştede ezân okunur

Türkçe karşılığı

Sevgiliye gönül nağmeleriyle yakarışın lisanı yoktur.
O peri kadar güzel sevgili meclise davet edilse haykıran bir sesle değil, aşka batmışlığın sesiyle adeta kaybolan gönül gemisinde ezan okunur gibi gizli davet edilir.

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Niyâz Name-i Dil Yâre Bî Zebân Okunur (BÛSELİK)R.G.

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Niyâz-ı nağme-i dil yâre bî-zebân okunur

Nesrin Sipâhi

Nesrin SİPAHİ-Niyâz Nağme-i Dil Yâre Bî Zebân Okunur (BÛSELİK)R.G.

Notası

Niyâz-ı nağme-i dil yâre bî-zebân okunur notası

Bir yanıt yazın