Ol gülün gülzâr-ı hüsnü bâd-ı mihnet bulmasın

Eserin künyesi

Besteleyen: Zekâi Dede Efendi
Sözünü yazan: Bilinmiyor
Makamı: Beyâtî makâmı
Usûlü: Devr-i kebîr usûlü
Formu: Beste formu

Sözleri

Ol gülün gülzâr-ı hüsnü bâd-ı mihnet bulmasın
Gonca-i rûhsâr-ı zîbâsı elemle solmasın
Zülf-i şeb-bûy-i Hüseyn’i ey sabâ incitme kim
Nergis-i şehlâ-yı çeşmi şebnem-âlûd olmasın

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Ol gülün gülzâr-ı hüsnü bâd-ı mihnet bulmasın/Bekir Sıtkı SEZGİN

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Ol Gülün Gülzâr-ı Hüsnü Bâd-ı Mihnet Bulmasın (BAYATİ)R.G.

Eliz Avaroğlu

Eliz AVAROĞLU-Ol Gülün Gülzâr-ı Hüsnü Bâd-ı Mihnet Bulmasın (PEŞREVLİ) (BAYATİ)R.G.

Ahmed Şahin, Mehmet Kemiksiz ve Murat Irkılata

Beyâtî Beste - Ol gülün gülzâr-ı hüsnü bâd-ı mihnet bulmasın #GönülMakamı

Türk Sanat Müziği Korosu

Ol gülün gülzâr-ı hüsnü bâd-ı mihnet bulmasın

Notası

Ol gülün gülzâr-ı hüsnü bâd-ı mihnet bulmasın notası - 1
Ol gülün gülzâr-ı hüsnü bâd-ı mihnet bulmasın notası - 2

Yorumunuz