Dellâlzâde İsmail Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Dellâlzâde İsmail Efendi
Makâmı: Ferahnâk makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Olmadım ben dest-res mânendine
Bir nazarla bende ettin kendine
Ermedi aklım senin hiç fendine
Bir nazarla bende ettin kendine

Âşık-ı zâra vefâ göstermedin
Bâde-i hüsnünle lâlin vermedin
Ağladım ben sırr-ı aşka ermedin
Bir nazarla bende ettin kendine

Video yorumları

İnci Çayırlı

İnci Çayırlı - Olmadım ben dest-res mânendine

Mustafa Doğan Dikmen

Doğan DİKMEN-Olmadım Ben Destres Mânendine (FERAH NAK)R.G.

Notası

Olmadım ben dest-res mânendine notası

Bir yanıt yazın