Olmuş nişân-ı tîr-i muhabbet civân iken

Eserin künyesi

Beste: Sultan 3. Selim
Güfte: Süleyman Dâniş Efendi
Makam: Zâvil makâmı
Usûl: Yürük semâî usûlü
Form: Yürük semâî formu

Sözleri

Olmuş nişân-ı tîr-i muhabbet civân iken
Kaşı kemân çeşm-i cihân pehlivân iken
Âhın temâm etmiş eser Dâniş ol mehe
Olmuş hilâl hüsn ile mihr-i cihân iken

Türkçe karşılığı:
Henüz keman kaşlı, dünyânın gözü kadar değerli ve pek genç iken sevdâ oklarına nişan olmuş. Dâniş, o ay kadar parlak güzelden yeteri kadar âh etti. Dünyânın güneşi, onun güzelliği karşısında hilâle dömüş.

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı SEZGİN-Olmuş Nişân-ı Tîr-i Muhabbet Civân İken (ZAVİL)R.G.

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Olmuş Nişân-ı Tîr-i Muhabbet Civân İken (III.SELİM'in) (Tanbur Tak.)(ZAVİL)R.G.

Ârif Sâmi Toker

Arif Sami Toker - Olmuş nişân-ı tîr-i muhabbet civân iken

Notası

Olmuş nişân-ı tîr-i muhabbet civân iken notası - 1
Olmuş nişân-ı tîr-i muhabbet civân iken notası - 2
Olmuş nişân-ı tîr-i muhabbet civân iken notası - 3

Yorumunuz