Sultan 3. Selim

Eserin künyesi

Bestecisi: Sultan 3. Selim
Güfte şairi: Süleyman Dâniş Efendi
Makâmı: Zâvîl makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Yürük semâî formu

Sözleri

Olmuş nişân-ı tîr-i muhabbet civân iken
Kaşı kemân çeşm-i cihân pehlivân iken
Âhın temâm etmiş eser Dâniş ol mehe
Olmuş hilâl hüsn ile mihr-i cihân iken

Türkçe karşılığı

Henüz keman kaşlı, dünyânın gözü kadar değerli ve pek genç iken sevdâ oklarına nişan olmuş. Dâniş, o ay kadar parlak güzelden yeteri kadar âh etti. Dünyânın güneşi, onun güzelliği karşısında hilâle dömüş.

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Merâl Uğurlu

Ârif Sâmi Toker

Notası

Olmuş nişân-ı tîr-i muhabbet civân iken notası - 1
Olmuş nişân-ı tîr-i muhabbet civân iken notası - 2
Olmuş nişân-ı tîr-i muhabbet civân iken notası - 3

Bir yanıt yazın