Şevki Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Şevki Bey
Makâmı: Uşşak makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ölse de âşık, onulmaz yâresi
Aşkın ölmekten de güçtür çâresi
Etmedikçe merhamet meh-pâresi
Aşkın ölmekten de güçtür çâresi

Video yorumları

Hasan Eylen

Hasan EYLEN-Ölse De Âşık Onulmaz Yâresi (UŞŞAK)R.G.

Notası

Ölse de âşık onulmaz yâresi notası - 1
Ölse de âşık onulmaz yâresi notası - 2

Bir yanıt yazın