Süleyman Erguner

Eserin künyesi

Bestecisi: Süleyman Erguner
Güfte şairi: Yahyâ Kemâl Beyatlı
Makâmı: Uşşak makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Ömrün şu biten neşvesi, tâm olsun erenler
Son meclis-i câm üstüne, câm olsun erenler
Şükranla vedâ ettiğimiz câm-i fenâya
Son pendimiz ahlâfa devâm olsun erenler

Câiz ise harâbât-ı ilâhîde de her şeb
Yârân yine rindân-ı kirâm olsun erenler
Tekrar mülâki oluruz bezm-i ezelde
Evvel giden ahbâba selâm olsun erenler

Türkçe karşılığı

Erenler, ömrün şu biten sevinci tam olsun; son toplantısı, kadeh üstüne kadeh olsun.
Şükranla vedâ ettiğimiz fani kadehe son öğüdümüz, beraberliğe devam etmek olsun.
Erenler, ilâhî meyhanelerde her gece dostlar yine soylu kalenderlerden olsun.
Ezel meclisinde elbet tekrar bir araya geliriz; bizden önce giden dostlara selâm olsun.

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Merâl UĞURLU-Ömrün şu biten neş_vesi tam olsun erenler

Elif Güreşçi

Ömrün Şu Biten Neşvesi Tâm Olsun Erenler-Elif Güreşçi

Nurten Demirkol

Nurten DEMİRKOL-Ömrün Şu Biten Neş'vesi Tam Olsun Erenler (UŞŞAK)R.G.

Notası

Ömrün şu biten neşvesi tâm olsun erenler notası

Bir yanıt yazın