Hacı Sâdullah Ağa

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Sâdullah Ağa
Makâmı: Beyâtî arâban makâmı
Usûlü: Ağır çember usûlü
Formu: Beste formu

Sözleri

Pâdişâhım lûtfedip mesrûr-u şâd eyle beni
Nâ-murâdım bir nazar kıl ber-mûrad eyle beni
Hâtırımdan bir nefes çıkmaz duâ-yı devletin
Sen de ey kân-ı kerem lûtfunla yâd eyle beni

Kelimelerin Türkçe karşılıkları
Mesrûr: Sevinmiş, memnun
Şâd: Sevinçli
Na-murâd: Muradına erememiş
Ber-murâd: Dileğine kavuşan
Kân-ı kerem: Bağış kaynağı
Yâd eylemek: Anma, akla getirme

Video yorumları

Âsuman Aslım

Asuman ASLIM GÖRGÜN-Pâdişâhım Lutf Edip Mesturu Şâd Eyle Beni (BAYATİ ARABAN)R.G.

Volkan Gözübüyük

Volkan GÖZÜBÜYÜK - Padişahım Lutfedip Mesrur-u Şad Eyle Beni

Notası

Pâdişâhım lûtfedip mesrûr-u şâd eyle beni notası - 1
Pâdişâhım lûtfedip mesrûr-u şâd eyle beni notası - 2

Bir yanıt yazın