Rakkas bu hâlet senin oynunda mıdır

Eserin künyesi

Besteleyen: Münir Nurettin Selçuk
Sözünü yazan: Nedîm
Makamı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Rakkas bu hâlet senin oynunda mıdır
Âşıkların günâhı boynunda mıdır
Doymam şeb-i vaslına şeb-i rûze gibi
Ey sîm beden sabah koynunda mıdır

Video yorumları

Münip Utandı

Münip Utandı - Rakkas [ Münip Utandı © 1997 Kalan Müzik ]

Notası

Rakkas bu hâlet senin oynunda mıdır notası

Yorumunuz