Sâki getir getir yine dünkü şarâbımı

Eserin künyesi

Beste: Münir Nurettin Selçuk
Güfte: Sultan 2. Mahmûd Han
Makam: Mâhur makâmı
Usûl: Müsemmen usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Sâki getir getir yine dünkü şarâbımı
Söylet dile getir yine çeng-ü rebâbımı
Ben var iken gerek bana bu zevk-u bu sâfa
Bir gün gele ki görmeye kimse türâbımı

Video yorumları

Not: SELİM SELÇUK tarafından gerçekleştirilen telif hakkı talebi nedeniyle, eserin youtube.com’da uygun gördüğüm video yorumu kalmamış… 🙁

Notası

Sâki getir getir yine dünkü şarâbımı notası

Yorumunuz