Sâki yeni sevdim bana sen eski şarap sun

Eserin künyesi

Beste: Sâdettin Kaynak
Güfte: Fuat Hulûsi Demirelli
Makam: Sûzinâk makâmı
Usûl: Aksak usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Sâki yeni sevdim bana sen eski şarap sun
Mahmurluğumun aşkına sen şevk-u tarâb sun
Bağlar bozulurken ne olur gönlümü yapsan
Mahmurluğumun aşkına sen şevk-i tarab sun

Video yorumları

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alâeddin YAVAŞÇA-Sâkî Yeni Sevdim Bana Sen Eski Şarap Sun (SÛZNÂK)R.G.

Mediha Şen Şancakoğlu

Mediha Şen Sancakoğlu - Sâkî yeni sevdim bana sen eski şarap sun

Notası

Sâki yeni sevdim bana sen eski şarap sun notası

Yorumunuz