Sanma derd-i hasretinle gözlerimdir ağlayan

Eserin künyesi

Beste: Zeki Ârif Ataergin
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Hicazkâr makâmı
Usûl: Ağır aksak usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Sanma derd-i hasretinle gözlerimdir ağlayan
Seyl-i hûn efşân-ı aşkınla gönüldür çağlayan
Dilleri müjgân deler canlar yakar ebrûlerin
Seyl-i hûn efşân-ı aşkınla gönüldür çağlayan

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Sanma derd-i hasretinle gözlerimdir ağlayan

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alâeddin Yavaşça Sanma derd-i hasretinle gözlerimdir ağlayan

Burcu Göktürk

Burcu GÖKTÜRK-Sanma Derd-i Hasretinle Gözlerimdir Ağlayan (HİCAZKÂR)R.G.

Notası

Sanma derd-i hasretinle gözlerimdir ağlayan notası

Yorumunuz