Zeki Ârif Ataergin

Eserin künyesi

Bestecisi: Zeki Ârif Ataergin
Makâmı: Hicazkâr makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sanma derd-i hasretinle gözlerimdir ağlayan
Seyl-i hûn efşân-ı aşkınla gönüldür çağlayan
Dilleri müjgân deler canlar yakar ebrûlerin
Seyl-i hûn efşân-ı aşkınla gönüldür çağlayan

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Burcu Göktürk

Notası

Sanma derd-i hasretinle gözlerimdir ağlayan notası

Bir yanıt yazın