Sen gitgide bir âfet-i devrân olacaksın

Eserin künyesi

Beste: Yesâri Âsım Arsoy
Güfte: Ahmet Râsim
Makam: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûl: Aksak usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Sen gitgide bir âfet-i devrân olacaksın
Canlar yakacak âteş-i sûzan olacaksın
Bilmem ne zaman derdime derman olacaksın
Çağın geçecek sonra peşiman olacaksın

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur Gülerman - Sen gitgide bir afeti devran olacaksın

Notası

Sen gitgide bir âfet-i devrân olacaksın notası - 1
Sen gitgide bir âfet-i devrân olacaksın notası - 2

Yorumunuz