Sultan 3. Selim

Eserin künyesi

Bestecisi: Sultan 3. Selim
Güfte şairi: Enderûnî Vâsıf
Makâmı: Mâhur makâmı
Usûlü: Ağır aksak semaî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sen şeh-i hüsn-ü bahâsın
Bî-bedel bir mehlikâsın
Yok nazîrin dil-rübâsın
Dilber-i memdûh edâsın
Sevmeye lâyık sezâsın

Tavrına mâil zerâfet
Hüsnüne âşık nezâket
Başkadır sende letâfet
Dilber-i memdûh edâsın
Sevmeye lâyık sezâsın

Video yorumları

Türk Sanat Müziği Korosu

Sen şeh-i hüsn-ü bahasın

Atakan Akdaş

Maqam of the Sultan III.Selim - Mâhur Şarkı - Sen Şeh-i Hüsn ü Behâsın

Notası

Sen şeh-i hüsn-ü bahâsın notası

Bir yanıt yazın