Senelerden beri hasret çekerek yâre gönül

Eserin künyesi

Besteleyen: Sâdettin Kaynak
Sözünü yazan: Gündüz Nadir
Makamı: Hicâz makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Senelerden beri hasret çekerek yâre gönül
Bir kadeh meyde teselli ara âvâre gönül
Kerem etmez o vefâsız ne desen çâresi yok
Boşuna vuslatı hiç bekleme bi-çâre gönül

Video yorumları

Perihan Altındağ Sözeri

Perihan Altındağ Sözeri - Senelerden beri hasret çekerek yâre gönül

Zeki Müren

Senelerden Beri Hasret Çekerek

Tulûn Korman

Tülin Korman - Senelerden beri hasret çekerek yâre gönül

Notası

Senelerden beri hasret çekerek yâre gönül notası - 1
Senelerden beri hasret çekerek yâre gönül notası - 2

Yorumunuz