Şekerci Cemil Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Şekerci Cemil Bey
Güfte şairi: Mehmet Sâdi Bey
Makâmı: Hicazkâr makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sevdiğim âzâde-i hicrânınam
Ben halâs-ı ejder-i müjgânınam
Bûsecîn-i lûtf-i bî pâyânınam
Her nefesde nâil-i ihsânınam

Video yorumları

Yahyâ Geylan

T.R.T. Ankara Radyosu Sanatçıları

Notası

Sevdiğim âzâde-i hicrânınam notası - 1
Sevdiğim âzâde-i hicrânınam notası - 2

Bir yanıt yazın