Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Makâmı: Eviç makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sevdim bir gonca-i rânâ
Raks ediyor gül-i zîba
Meclisi kendinden âlâ
Bak benim hâlime cânâ

Nakarat:
Gel bana, gel bana, gel bana
Hayranım sana

Döktükçe zülfün perçemi
Cihan olur her dem deli
Fikr-ü hayâlin dilberi
Bak benim hâlime cânâ

Video yorumları

Mülkiye Toper

Mülkiye Toper - Sevdim bir gonce-i rânâ

Gizem Nur Copçuoğlu

Gizem Nur Copçuoğlu - Sevdim bir gonca-i rânâ | Evç Şarkı

Şeyda Okur

Şeyda Okur - Sevdim bir gonce-i râna (İsmail Dede Efendi)

İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu

Dede Efendi - Sevdim Bir Gonca-i Rana - Evcara Şarkı [ Arşiv Serisi 2 © 2000 Kalan Müzik ]

Klasik Türk Müziği Korosu

Dede Efendi - Sevdim Bir Gonca-i Rana (Eviç) (1973)

Notası

Sevdim bir gonca-i rânâ notası

Bir yanıt yazın