Eserin künyesi

Bestecisi: Dellâlzâde İsmail Efendi
Güfte şairi: Nedîm
Makâmı: Sûzinâk makâmı
Usûlü: Devr-i kebîr usûlü
Formu: Beste formu

Sözleri

Sînede bir lâhza ârâm eyle gel cânım gibi
Geçme ey rûh-i revân ömr-i şitâbânım gibi
Cüst ü cû ettin yine cânâ Nedîmâ bendene
Bir efendi bulmadım devletli sultânım gibi

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur GÜLERMAN-Sinede Bir Lâhza Ârâm Eyle Gel Cânım Gibi (SÛZNÂK)R.G.

Mustafa Doğan Dikmen

Doğan DİKMEN-Sînede Bir Lâhza Ârâm Eyle Gel Cânım Gibi (SÛZNÂK)R.G.

Notası

Sînede bir lâhza ârâm eyle gel cânım gibi notası - 1
Sînede bir lâhza ârâm eyle gel cânım gibi notası - 2

Bir yanıt yazın