Dellâlzâde İsmail Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Dellâlzâde İsmail Efendi
Güfte şairi: Nedîm
Makâmı: Sûzinâk makâmı
Usûlü: Devr-i kebîr usûlü
Formu: Beste formu

Sözleri

Sînede, bir lâhza, ârâm eyle gel, cânım gibi
Geçme, ey rûh-i revân, ömr-i şitâbânım gibi
Cüst ü cû ettin, yine cânâ, Nedîmâ bendene
Bir efendi, bulmadım, devletli, sultânım gibi

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur GÜLERMAN-Sinede Bir Lâhza Ârâm Eyle Gel Cânım Gibi (SÛZNÂK)R.G.

Mustafa Doğan Dikmen

Doğan DİKMEN-Sînede Bir Lâhza Ârâm Eyle Gel Cânım Gibi (SÛZNÂK)R.G.

Notası

Sînede, bir lâhza, ârâm eyle gel, cânım gibi notası - 1
Sînede, bir lâhza, ârâm eyle gel, cânım gibi notası - 2

Bir yanıt yazın