Hacı Ârif Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Hacı Ârif Bey
Makâmı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sırma saçlı yâre kim haber versin?
Bağlı kaldı gönül zülfü teline
Peyâm-ı hicrânı Sabâ götürsün
Uğradıkça yolu cânân eline

Video yorumları

Nevzat Yalçınsu

Nevzat Yalçınsu - Sırma saçlı yare kim haber versin

Notası

Sırma saçlı yâre kim haber versin notası

Bir yanıt yazın