Sislendi hevâ tarf-ı çemenzârı nem aldı

Eserin künyesi

Bestecisi: Rıfat Bey
Güfte şairi: Yusuf Kenan Bey
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sislendi hevâ tarf-ı çemenzârı nem aldı
Bülbül yuvadan uçtu, gülistanı gam aldı
Bağlar bozulup bezm-i cefâ şekline girdi
Gülzar mahabbette yine şenlik azaldı

Bir gün seni elbette eder vasıl-ı cânân
Bu ah-ı sehergâh ile, kâlb-i perişan
Bak bülbüle, sabreyle gönül, eyleme figân
Hengâm-ı güle nuş-i müle şunda ne kaldı

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı SEZGİN-Sislendi Hevâ Tarf-ı Çemenzârı Nem Aldı (HİCAZ)R.G.

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Sislendi hevâ tarf-ı çemenzârı nem aldı

İnci Çayırlı

İnci Çayırlı - Sislendi hevâ tarf-ı çemenzârı nem aldı

Edâ Şimşek

Edâ ŞİMŞEK-Sislendi Hevâ Tarf-ı Çemenzârı Nem Aldı (HİCAZ)R.G.

Vedat Kaptan Yurdakul

V.Kaptan YURDAKUL-Sislendi Hevâ Tarf-ı Çemenzârı Nem Aldı (HİCAZ)R.G.

Bülent Ersoy

Bülent ERSOY - Sislendi Heva Tarf-ı Çemenzârı Nem Aldı (2005)

Notası

Sislendi hevâ tarf-ı çemenzârı nem aldı notası

Bir yanıt yazın