Rıfat Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Rıfat Bey
Güfte şairi: Yusuf Kenan Bey
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sislendi hevâ, tarf-ı çemenzârı, nem aldı
Bülbül, yuvadan uçtu, gülistanı, gam aldı
Bağlar bozulup, bezm-i cefâ, şekline girdi
Gülzar mahabbette, yine şenlik, azaldı

Bir gün seni, elbette eder, vasıl-ı cânân
Bu, ah-ı sehergâh ile, kâlb-i perişan
Bak bülbüle, sabreyle gönül, eyleme figân
Hengâm-ı güle, nuş-i müle, şunda, ne kaldı?

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı SEZGİN-Sislendi Hevâ Tarf-ı Çemenzârı Nem Aldı (HİCAZ)R.G.

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Sislendi hevâ tarf-ı çemenzârı nem aldı

İnci Çayırlı

İnci Çayırlı - Sislendi hevâ tarf-ı çemenzârı nem aldı

Edâ Şimşek

Edâ ŞİMŞEK-Sislendi Hevâ Tarf-ı Çemenzârı Nem Aldı (HİCAZ)R.G.

Vedat Kaptan Yurdakul

V.Kaptan YURDAKUL-Sislendi Hevâ Tarf-ı Çemenzârı Nem Aldı (HİCAZ)R.G.

Bülent Ersoy

Bülent ERSOY - Sislendi Heva Tarf-ı Çemenzârı Nem Aldı (2005)

Notası

Sislendi hevâ, tarf-ı çemenzârı, nem aldı notası

Bir yanıt yazın