Sızlayan kalbimi sev rûhu nüvâzişle kanat

Eserin künyesi

Beste: Selâhattin Pınar
Güfte: Mustafa Nâfiz Irmak
Makam: Hicâz makâmı
Usûl: Sengin semâî usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Sızlayan kalbimi sev, rûhu nüvâzişle kanat
Kara sevdâya düşür, ömrümü nisyanlara at
Kurumuş, boynu bükük gülleri sînende yaşat
Gel, biraz kalbimin üstünde bir âhû gibi yat

Video yorumları

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

ALEÂDDİN YAVAŞÇA-SIZLAYAN KALBİMİ SEV RÛHU NÜVAZİŞLE KANAT (DOYSAL)

Alper Diler

ALPER DİLER Sızlayan kalbimi sev rûhu nüvâzişle kanat

Notası

Sızlayan kalbimi sev rûhu nüvâzişle kanat notası

Yorumunuz