Nûri Halil Poyraz

Eserin künyesi

Bestecisi: Nûri Halil Poyraz
Makâmı: Nihâvend makâmı
Usûlü: Müsemmen usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sorma bana, söylemem, kâlbimin feryâdını
Çaldı bir şûh gönlümü duymadı efgânımı
Çok zamanlar ağladım bekledim insâfını
Böyle imiş talihim kimse bilmez hâlimi

Video yorumları

Özdal Orhon

Özdal Orhon - Sorma bana söylemem kalbimin feryâdını

Tulûn Korman, Recep Birgit ve Sevim Deran

Tülûn Korman & Recep Birgit & Sevim Deran - Sorma bana söylemem kalbimin feryâdını

Orhan Şener

Orhan Şener - Sorma bana söylemem kalbimin feryâdını

Notası

Sorma bana, söylemem, kâlbimin feryâdını notası

Bir yanıt yazın