Sultan 2. Mahmûd Han

Eserin künyesi

Bestecisi: Sultan 2. Mahmûd Han
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Söylemez miydim sana ey gül-i zâr
Bak nasıl oldu müzeyyen lâlezâr
Nev-nihâlim edelim geşt ü güzâr
Başka âlemdir bu zevk-i nev-bahar

Video yorumları

Ahmet Özhan

Sultan 2. Mahmud -- Söylemezmiydim Sana

Gül Yazıcı

Gül YAZICI-Söylemez Miydim Sana Ey Gül-i Zâr (HİCAZ)R.G.

Tuğçe Pala

Tuğçe PALA-Söylemez Miydim Sana Ey Gül-i Zâr (PEŞREVLİ)( HİCAZ)R.G.

Notası

Söylemez miydim sana ey gül-i zâr notası

Bir yanıt yazın