Söylemez miydim sana ey gül-i zâr

Eserin künyesi

Beste: Sultan 2. Mahmûd Han
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Hicâz makâmı
Usûl: Ağır aksak usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Söylemez miydim sana ey gül-i zâr
Bak nasıl oldu müzeyyen lâlezâr
Nev-nihâlim edelim geşt ü güzâr
Başka âlemdir bu zevk-i nev-bahar

Video yorumları

Ahmet Özhan

Sultan 2. Mahmud -- Söylemezmiydim Sana

Gül Yazıcı

Gül YAZICI-Söylemez Miydim Sana Ey Gül-i Zâr (HİCAZ)R.G.

Tuğçe Pala

Tuğçe PALA-Söylemez Miydim Sana Ey Gül-i Zâr (PEŞREVLİ)( HİCAZ)R.G.

Notası

Söylemez miydim sana ey gül-i zâr notası

Yorumunuz