Söyleyin nerde o göz nûru gönül sevgisi yâr

Eserin künyesi

Beste: Sâdettin Kaynak
Güfte: Vecdi Bingöl
Makam: Acem kürdî makâmı
Usûl: Düyek ve Curcuna usûlleri
Form: Şarkı formu

Sözleri

(Âh) Söyleyin nerde o göz nûru gönül sevgisi yâr
(Âh âh âh) Onu kimden sorayım, hangi diyâra gideyim
Nazlı âhû sizi terketti mi, ey hâtıralar
Anayım hoşça geçen günleri feryâd edeyim

Leylâ’mı ezelden sevdim bu yerde
Sevdâsı yâdigâr kaldı da gitti
Ten diri kalır mı rûhu gider de
Ecel gibi cânâ saldı da gitti

Bu bağın goncası hâra mı kaldı
Hicrânı yürekte yâra mı kaldı
Ümitsiz kalana çâre mi kaldı
(Âh) Onu benden eller aldı da gitti

Video yorumları

Sâbite Tur Gülerman

Sabite Tur GÜLERMAN  Söyleyin nerde o göz nûru gönül sevgisi yâr ''by ergun''

Sevim Deran

Sevim Deran - Söyleyin nerde o göz nûru gönül sevgisi yâr

Elif Güreşçi

Elif GÜREŞÇİ-Söyleyin Nerde O Göz Nûru (ACEM KÜRDİ)R.G.

Melihat Gülses

Melihat Gülses - Söyleyin Nerde O Göz Nuru, Gönül Sevgisi Yar (Official Video)

Notası

Söyleyin nerde o göz nûru gönül sevgisi yâr notası - 1
Söyleyin nerde o göz nûru gönül sevgisi yâr notası - 2

Söyleyin nerde o göz nûru gönül sevgisi yâr notası - 3
Söyleyin nerde o göz nûru gönül sevgisi yâr notası - 4

Yorumunuz