Bimen Şen

Eserin künyesi

Bestecisi: Bimen Şen
Makâmı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Sükûnda geçer ömrüm seyri gibi enhârın
Esiridir gönül eski bir yârı sehharın
Bigâneyim ben devrânına Leyl-ü neharın
Esiridir gönül eski bir yârı sehharın

Video yorumları

Hasan Eylen

Belgin Erol Gündoğdu

Alper Diler

Notası

Sükûnda geçer ömrüm seyri gibi enhârın notası

Bir yanıt yazın