Sâdettin Kaynak

Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Sâdettin Kaynak
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Tel tel taradım zülfünü
Tellerine gül bağladım
Göğsündeki gonca gülün
Yaprağına tül bağladım

Nakarat:
Teneni teneni ten nen nen nen ni yâr
Yaprağına tül bağladım

Girdim bir gül bahçesine
Gül topladım bohçasına
Âşık oldum lehçesine
Divan durup el bağladım

Video yorumları

Zeki Müren

Zeki Müren - Tel Tel Taradım [ Saadettin Kaynak Şarkıları © 2005 Kalan Müzik ]

Bilge Pakalınlar

Bilge PAKALINLAR-Tel Tel Taradım Zülfünü (HİCAZ)R.G.

Nurten Demirkol

Nurten DEMİRKOL Tel Tel Taradım Zülfünü Tellerine Gül Bağladım.mp4

Aylin Şengün Taşçı

Aylin Şengün Taşçı, Osman Ziyagil Ve Mine Geçili-Tel Tel Taradım Zülfünü

Fâtih Erkoç

Fatih Erkoç - Tel Tel Taradım

Notası

Tel tel taradım zülfünü notası

Bir yanıt yazın