Mustafa Nûri - Melekzet Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Mustafa Nûri (Melekzet Efendi)
Makâmı: Ferahnâk makâmı
Usûlü: Sengin semâî usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Titrer yüreğim, ol gül-i ter bezme gelirken
Can ağzıma lebteşne gelir bâde verirken
Gönlüm gibi zülfü sürünür yerde yürürken
Çeşmi süzülür zevk ile gönlüm üzülürken

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıtkı SEZGİN-Titrer Yüreğim Ol Gül-i Ter Bezme Gelirken (FERAH NAK)R.G.

İsmet Yazar

İsmet Yazar -Titrer yüreğim ol gül-i ter bezme gelirken

Cevriye Ceyhun

Cevriye Ceyhun - Titrer yüreğim ol gül-i ter bezme gelirken

Notası

Titrer yüreğim, ol gül-i ter bezme gelirken notası

Bir yanıt yazın