Mustafa Nûri  (Melekzet Efendi)

1857 – 1937 yılları arasında yaşayan; müzisyen, bestekar ve notist (nota yazan) Mustafa Nûri Efendi’nin esas adı Melikset’tir. Melikset’in bozulmuş hâli olan, Melekzet Efendi olarak ve “Notacı Melekzet” diye de anılmaktadır.

Ermeni asıllı olan Melekzet efendi, ihtida ederek Mustafa Nûri adını almış ve bu adla meşhur olmuştur.

İhtida: Doğru yolu bulup, hidayete ermek ve başka dinden çıkıp, İslamiyet’e geçmek. İhtida edenlere; erkekse Mühtedi, kadınsa Mühtediye denirmiş.

Mısır’a göç edip oraya yerleştikten sonra, eski dinine döndüğü şeklinde rivayetler de vardır.

Kahire’deki Ermeni mektebinde müzik hocalığı yapmış, hamparsum nota sistemini gayet iyi bildiği için pek çok şarkıyı notaya almıştır. İyi bir hânende ve kemânîdir. Kaynak: eksisozluk.com

Bir yanıt yazın