Türlü derde ben devâ buldum elimle çok zaman

Eserin künyesi

Besteleyen: Şerif İçli
Sözünü yazan: Dr. Rahmi Duman
Makamı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Müsemmen usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Türlü derde ben devâ buldum elimle çok zaman
Kimse bilmez bir tabibe ben de muhtâcım bugün
Anlatılmaz, anlaşılmaz, hâl hazin, mevsim hazân
Nevcivân mâsum, melekten bir peri tâcım bugün

Video yorumları

Muazzez Abacı

Muazzez Abacı - Türlü derde ben devâ buldum elimle çok zaman

Müzeyyen Senar

Müzeyyen Senar - Türlü derde ben devâ buldum elimle çok zaman

Ayşe Taş

Ayşe TAŞ-Türlü Derde Ben Deva Buldum Elinden Çok Zaman (HÜZZAM)R.G.

Elif Güreşçi

Elif Güreşçi ~ Türlü derde ben devâ buldum elimle çok zaman

Münip Utandı

Türlü derde deva buldum - Münip Utandı

Notası

Türlü derde ben devâ buldum elimle çok zaman notası

Yorumunuz