Buhurîzâde Mustafa Itrî

Eserin künyesi

Bestecisi: Buhûrîzâde Mustafa Itrî
Güfte şairi: Nef’i Ömer Efendi
Makâmı: Segâh makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Yürük semâî formu

Sözleri

Tûtî-i mu’cize-gûyem, ne desem lâf değil
Cerh ile söyleşemem, âyînesi sâf değil

Ehl-i dildir diyemem, sînesi sâf olmayana
Ehl-i dil birbirini bilmemek, insâf değil

Yine endîşe bilir kadr-i dür-i güftârım
Rûzigâr ise denî dehr ise sarrâf değil

Girdi miftâh-ı der-i genc-i ma’ânî elime
Âleme bez-i güher eylesem, itlâf değil

Levh-i mahfûz-ı suhandir dil-i pâk-i Nef’î
Tab’-ı yârân gibi dükkânçe-i sahhâf değil

Video yorumları

Zeki Müren

Zeki Müren - Tuti Mucize

Münip Utandı

Münip Utandı - Tutii Mucize Güyem Ne Desem Laf Değil (Official Video)

Vedat Kaptan Yurdakul

V.Kaptan YURDAKUL-Tuti-i Mûcize Gûyem Ne Desem Lâf Değil (SEGÂH)R.G.

Bülent Ersoy

Tuti-i Mucize Guyem Ne Desem Laf Değil (Bülent Ersoy) Official Audio #türksanatmüziği #bülentersoy

Notası

Tûtî-i mu'cize-gûyem, ne desem lâf değil notası

Bir yanıt yazın