Tûtî-i mu’cize-gûyem ne desem lâf değil

Eserin künyesi

Besteleyen: Buhûrîzâde Mustafa Itrî
Sözünü yazan: Nef’i Ömer Efendi
Makamı: Segâh makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Yürük semâî formu

Sözleri

Tûtî-i mu’cize-gûyem ne desem lâf değil
Cerh ile söyleşemem âyînesi sâf değil

Ehl-i dildir diyemem sînesi sâf olmayana
Ehl-i dil birbirini bilmemek insâf değil

Yine endîşe bilir kadr-i dür-i güftârım
Rûzigâr ise denî dehr ise sarrâf değil

Girdi miftâh-ı der-i genc-i ma’ânî elime
Âleme bez-i güher eylesem itlâf değil

Levh-i mahfûz-ı suhandir dil-i pâk-i Nef’î
Tab’-ı yârân gibi dükkânçe-i sahhâf değil

Video yorumları

Zeki Müren

Zeki Müren - Tuti Mucize

Münip Utandı

Münip Utandı - Tutii Mucize Güyem Ne Desem Laf Değil (Official Video)

Vedat Kaptan Yurdakul

V.Kaptan YURDAKUL-Tuti-i Mûcize Gûyem Ne Desem Lâf Değil (SEGÂH)R.G.

Bülent Ersoy

Tuti-i Mucize Guyem Ne Desem Laf Değil (Bülent Ersoy) Official Audio #türksanatmüziği #bülentersoy

Notası

Tûtî-i mu'cize-gûyem ne desem lâf değil notası

Yorumunuz