Uçsun adadan gönlüme sinendeki gamlar

Eserin künyesi

Besteleyen: Yesâri Âsım Arsoy
Sözünü yazan: Ali Hâdi Okan
Makamı: Kürdîli hicazkâr makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Uçsun adadan gönlüme sinendeki gamlar
Yelpazelesin ruhunu dildeki çanlar
Mehtâp ile gönder bize binlerce selâmlar
Yelpazelesin ruhunu dildeki çanlar

Video yorumları

Şeniz Güneş

ŞENİZ GÜNEŞ Uçsun Ada'dan gönlüme sînendeki gamlar

Kahraman Özlü

Kahraman ÖZLÜ-Uçsun Ada'dan Gönlüme Sînendeki Çamlar (KÜRDİLİ HİCAZKÂR)R.G.

Nusret Yılmaz

Nusret Yılmaz Uçsun adadan gönlüme sinendeki gamlar

Burcu Göktürk

Notası

Uçsun adadan gönlüme sinendeki gamlar notası - 1
Uçsun adadan gönlüme sinendeki gamlar notası - 2

Yorumunuz