Muâllim İsmail Hakkı Bey

Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Muâllim İsmail Hakkı Bey
Makâmı: Hüzzâm makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Ağır semâî formu

Sözleri

Usandırdım mı âyâ gül cemâli arz-ı hâlimle
Dil sana hayran can sana kurban
Ey şeh-i devrân gel efendim
Kalıp ümmîdsiz âvâre yine mecnûn misâl oldum

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Sâbite Tur Gülerman

Bekir Sıdkı Sezgin

Şeniz Güneş

Notası

Usandırdım mı âyâ gül cemâli arz-ı hâlimle notası

Bir yanıt yazın