Vâh me’yûs-i visâlindir gönül

Eserin künyesi

Beste ve güfte: Mahmud Celâleddin Paşa
Makam: Karcığar makâmı
Usûl: Semâî usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri:

Vâh me’yûs-i visâlindir gönül
Şimdi me’nûs-i hayâlindir gönül
Bülbül-i bağ-ı cemâlindir gönül
Âh bir âşüfte hâlindir gönül

Türkçe karşılığı:
Vah ki, gönül kavuşmaktan ümidini kesmiştir.
Şimdi hayaline alışmış durumdadır.
Güzelliğinin bağında bir bülbüldür.
Ah, gönül şimdi çılgın bir haldedir.

Video yorumları

Recep Birgit

Recep Birgit - Vâh me'yûs-i visâlindir gönül

Perihan Altındağ Sözeri

Perihan Altındağ SÖZERİ-Vâh Me'yûs-i Visâlindir Gönül (KARCİĞAR)R.G.

Vedat Kaptan Yurdakul

Vedat Kaptan YURDAKUL-Vâh-ı Me'yûs-i Visâlindir Gönül (KARCİĞAR)R.G.

Notası

Vâh me’yûs-i visâlindir gönül notası

Yorumunuz