Tanbûrî Cemil Bey

Eserin künyesi

Bestecisi: Tanburî Cemil Bey
Makâmı: Mâhur makâmı
Usûlü: Ağır aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Var iken zâtında böyle hüsn-ü ân, olma nihân
Seyre çık reftâr edip uşşâkı, eyle şâd-gâm
Sen kimin meftûnusun, mahzûn durursun her zaman
Seyre çık reftâr edip uşşâkı, eyle şâd-ı gam

Türkçe karşılığı

Böyle bir güzelliğe sahipken, gizlenme.
Yürü, gezin ki âşıkların üzüntülerinden kurtulsunlar.
Sen kime tutkusun ki her zaman hüzünlü duruyorsun?
Yürü, gezin ki âşıkların üzüntülerinden kurtulsunlar.

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin - Vâr iken zâtında böyle hüsn-ü ân ( Video )

Şeniz Güneş

Şeniz Güneş * Var iken zatında böyle hüsn-ü an olma nihan

T.R.T. Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Korosu

ANKARA.TRT.TSM.KOROSU-MAHUR FASLI (Şef.Özgen GÜRBÜZ)R.G.

Notası

Var iken zâtında böyle hüsn-ü ân, olma nihân notası - 1
Var iken zâtında böyle hüsn-ü ân, olma nihân notası - 2

Bir yanıt yazın