Vur pençe-i Âlî’deki şemşîr aşkına

Eserin künyesi

Bestecisi: Münir Nurettin Selçuk
Güfte şairi: Yahyâ Kemâl Beyatlı
Makâmı: Mâhur makâmı
Usûlü: Nîm-hafif usûlü
Formu: Marş formu

Sözleri

Vur pençe-i Âlî’deki şemşîr aşkına
Gülbengi âsumânı tutan pîr aşkına
Ey leşkeri müfettihu`l-ebvab vur bugün
Fethi mübini zâmin o tebşîr aşkına

Düşsün çelengi Rûmun eğilsün ser-i Firenk
Vur Türkü gönderen yed-i takdîr aşkına
Son savletinle vur ki vur ki açılsın bu sûrlar
Fecr-i hücûm içindeki tekbîr aşkına

Allah ü ekber Allah ü ekber Allah yâ Allah
Yâ settâr yâ cebbâr yâ gaffâr yâ Allah

Video yorumları

Türk tasavvuf müziği korosu

Notası

Vur pençe-i Âlî'deki şemşîr aşkına notası - 1
Vur pençe-i Âlî'deki şemşîr aşkına notası - 2