Münir Nurettin Selçuk

Eserin künyesi

Bestecisi: Münir Nurettin Selçuk
Güfte şairi: Yahyâ Kemâl Beyatlı
Makâmı: Mâhur makâmı
Usûlü: Nîm-hafif usûlü
Formu: Marş formu

Sözleri

Vur, pençe-i Âlî’deki, şemşîr aşkına
Gülbengi âsumânı, tutan, pîr aşkına
Ey, leşkeri müfettihu`l-ebvab, vur bugün
Fethi, mübini zâmin, o tebşîr aşkına

Düşsün çelengi Rûmun, eğilsün ser-i Firenk
Vur, Türkü gönderen, yed-i takdîr aşkına
Son savletinle, vur ki, vur ki açılsın, bu sûrlar
Fecr-i hücûm, içindeki, tekbîr aşkına

Allah ü ekber, Allah ü ekber, Allah yâ, Allah
Yâ settâr, yâ cebbâr, yâ gaffâr, yâ Allah

Video yorumları

Türk tasavvuf müziği korosu

Notası

Vur, pençe-i Âlî'deki, şemşîr aşkına notası - 1
Vur, pençe-i Âlî'deki, şemşîr aşkına notası - 2

Bir yanıt yazın