Vur pençe-i Ali’deki şemşir aşkına marşı

Sözleri

Vur pençe-i Âlî’deki şemşîr aşkına
Gülbengi âsumânı tutan pîr aşkına
Ey leşkeri müfettihu`l-ebvab vur bugün
Fethi mübini zâmin o tebşîr aşkına

Düşsün çelengi Rûmun eğilsün ser-i Firenk
Vur Türkü gönderen yed-i takdîr aşkına
Son savletinle vur ki vur ki açılsın bu sûrlar
Fecr-i hücûm içindeki tekbîr aşkına

Allah ü ekber Allah ü ekber Allah yâ Allah
Yâ settâr yâ cebbâr yâ gaffâr yâ Allah

Eserin künyesi

Beste: Münir Nurettin Selçuk
Güfte: Yahyâ Kemâl Beyatlı
Makam: Mâhur makamı
Usûl: Nîm-hafif usûlü
Form: Marş formu

Video yorumları

Münir Nurettin Selçuk

Münir Nurettin Selçuk - Vur Pençe-i Âlî'deki

Notası

Vur pençe-i Âlî'deki şemşîr aşkına notası