Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Makâmı: İsfahân makâmı
Usûlü: Ağır aksak semaî usûlü
Formu: Ağır semâî formu

Sözleri

Yâ Râb, kime feryâd edeyim, yârin elinden
Ya ben nice, kan ağlayım, ağyarın elinden
Eylerse, n’ola hâline, bülbül gibi, feryâd
Kurtaramadım, goncasını, hârın elinden
Dideler giryân, ciğerim, püryân
Hâlim yaman, senin elinden

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Yarab kime feryad edeyim yarin elinden

Cevdet Bolvadin

Cevdet Bolvadin - Ya Rab kime feryad edeyim yarin elinden

Murat Irkılata, Mehmet Kemiksiz ve Ahmed Şahin

Isfahan Ağır Semai - Ya Rab kime feryad edeyim yarin elinden (Gönül Makamı)

Notası

Yâ Râb, kime feryâd edeyim, yârin elinden notası

Bir yanıt yazın