Yâd ile geçmiş zamanı ağlarım

Eserin künyesi

Bestecisi: Şevki Bey
Güfte şairi: Recaizâde Mahmut Ekrem
Makâmı: Uşşak makâmı
Usûlü: Curcuna usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Yâd ile geçmiş zamanı ağlarım
Gizlidir derdim, nihânî ağlarım
Saklayıp eşk-i revani ağlarım
Gizlidir derdim, nihânî ağlarım

Video yorumları

Metin Everes

Metin Everes - Yâd ile geçmiş zamanı ağlarım

Serdar Kâşıkçılar

Serdar KAŞIKÇILAR-Yad İle Geçmiş Zamanım Ağlarım (UŞŞAK)R.G.

Notası

Yâd ile geçmiş zamanı ağlarım notası