Yandıkça oldu sûzan kalb-i şerer feşânım

Eserin künyesi

Beste: Tanbûrî Ali Efendi
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Sûzidil makâmı
Usûl: Evfer usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Yandıkça oldu sûzan kalb-i şerer feşânım
Oldu yine alevriz dağ-ı gamı nihânım
Nâr-ı lehibi aşkın sûzânıyım anınçün
Mahsul-i sûzidildir, sûzişlidir figânım

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir SITKI SEZGİN-Yandıkça Oldu Sûzan Kalb-i Şerer Feşânım (SUZ-İ DİL)R.G.

Zeki Müren

Zeki Müren ~ Yandıkça oldu sûzan kalb-i şerer feşânım

Nesrin Sipâhi

Nesrin Sipahi - Yandıkça oldu sûzan kalb-i şerer feşânım

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Yandıkça oldu sûzan kalb-i şerer feşânım

Perihan Altındağ Sözeri

Perihan Altındağ Sözeri - Yandıkça oldu sûzan kalb-i şerer feşânım

Güzin Değişmez

Güzin Değişmez - Yandıkça Oldu Suzan Kalb-i Şerer-feşanım - [ Ah O Demler © 2015 Kalan Müzik ]

Ayşe Taş

Ayşe TAŞ-Yandıkça Oldu Sûzan Kalb-i Şerer Feşânım (SUZ-İ DİL)R.G

Notası

Yandıkça oldu sûzan kalb-i şerer feşânım notası - 1
Yandıkça oldu sûzan kalb-i şerer feşânım notası - 2

Yorumunuz