Tanbûrî Ali Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Tanbûrî Ali Efendi
Makâmı: Sûzidil makâmı
Usûlü: Evfer usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Yandıkça oldu sûzan kalb-i şerer feşânım
Oldu yine alevriz dağ-ı gamı nihânım
Nâr-ı lehibi aşkın sûzânıyım anınçün
Mahsul-i sûzidildir, sûzişlidir figânım

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Zeki Müren

Nesrin Sipâhi

Merâl Uğurlu

Perihan Altındağ Sözeri

Güzin Değişmez

Ayşe Taş

Notası

Yandıkça oldu sûzan kalb-i şerer feşânım notası - 1
Yandıkça oldu sûzan kalb-i şerer feşânım notası - 2

Bir yanıt yazın