Zekâi Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi: Zekâi Dede Efendi
Güfte şairi: Enderûnî Vâsıf
Makâmı: Hisar bûselik makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Ağır semâî formu

Sözleri

Yâr alıp destine, peymâne gelir mi, bilmem?
O peri meclis-i rindâne, gelir mi, bilmem?
Gerçi, Vâsıf ederiz, vaslını ümmid, amma
O kerem, hâtır-ı cânâna, gelir mi, bilmem?

Video yorumları

Kâni Karaca

Kâni KARACA-Yâr Alıp Destine Peymâne (HİSAR BÛSELİK)R.G.

Âsuman Aslım

Asuman ASLIM GÖRGÜN-Yâr Alıp Destine Peymâne (HİSAR BÛSELİK)R.G.

Türk Sanat Müziği Korosu

Yâr alıp destine peymâne gelir mi bilmem/Rûşen Kam Klasik Korosu

Notası

Yâr alıp destine, peymâne gelir mi, bilmem notası

Bir yanıt yazın