Yâr alıp destine peymâne gelir mi bilmem

Eserin künyesi

Bestecisi: Zekâi Dede Efendi
Güfte şairi: Enderûnî Vâsıf
Makâmı: Hisar bûselik makâmı
Usûlü: Aksak semâî usûlü
Formu: Ağır semâî formu

Sözleri

Yâr alıp destine peymâne gelir mi bilmem
O peri meclis-i rindâne gelir mi bilmem
Gerçi Vâsıf ederiz vaslını ümmid amma
O kerem hâtır-ı cânâna gelir mi bilmem

Video yorumları

Kâni Karaca

Kâni KARACA-Yâr Alıp Destine Peymâne (HİSAR BÛSELİK)R.G.

Âsuman Aslım

Asuman ASLIM GÖRGÜN-Yâr Alıp Destine Peymâne (HİSAR BÛSELİK)R.G.

Türk Sanat Müziği Korosu

Yâr alıp destine peymâne gelir mi bilmem/Rûşen Kam Klasik Korosu

Notası

Yâr alıp destine peymâne gelir mi bilmem notası