Yeter hicranlı sözler geçtim ümmîd-i visâlinden

Eserin künyesi

Beste: Lemî Atlı
Güfte: Bilinmiyor
Makam: Sûzinâk makâmı
Usûl: Aksak usûlü
Form: Şarkı formu

Sözleri

Yeter hicranlı sözler geçtim ümmîd-i visâlinden
Yeter nur alsın ancak gözlerim mihr-i cemalinden
Lebimden al dilersen verdiğin gül buse-i lâli
Bu gün ben razıyım bir handeye ruhsar-ı âlinden

Video yorumları

Ayşe Taş

Ayşe TAŞ-Yeter Hicrânlı Sözler Geçtim Ümmid-i Visâlimden (SÛZNÂK)R.G.

İnci Yaman

İnci YAMAN-Yeter Hicrânlı Sözler Geçtim Ümmid-i Visâlimden (SÛZNÂK)R.G.

Neşe Dursun

NEŞE DURSUN Yeter hicranlı sözler geçtim ümmîd-i visâlinden

Notası

Yeter hicranlı sözler geçtim ümmîd-i visâlinden notası

Yorumunuz