Lemî Atlı

Eserin künyesi

Bestecisi: Lemî Atlı
Makâmı: Sûzinâk makâmı
Usûlü: Aksak usûlü
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Yeter hicranlı sözler geçtim ümmîd-i visâlinden
Yeter nur alsın ancak gözlerim mihr-i cemalinden
Lebimden al dilersen verdiğin gül buse-i lâli
Bu gün ben razıyım bir handeye ruhsar-ı âlinden

Video yorumları

Ayşe Taş

İnci Yaman

Neşe Dursun

Notası

Yeter hicranlı sözler geçtim ümmîd-i visâlinden notası

Bir yanıt yazın