Yıllarca elim kalbimin üstünde eğildim

Eserin künyesi

Besteleyen: Sâdettin Kaynak
Sözünü yazan: Fuat Hulûsi Demirelli
Makamı: Evcârâ makâmı
Usûlü: Düyek ve Curcuna usûlleri
Formu: Şarkı formu

Sözleri

Yıllarca elim kalbimin üstünde eğildim
Gölgen gibi topraklara aşkınla serildim
Sensin emelim başka emelleri sildim
Dünyâyı terennümlerinin gülşeni bildim
Ben sevmeden evvel seni kendimde değildim

Göklerde yeşil gözlerinin âşıkı ay gün
Gönlüm gibi olamazlar lâkin sana düşkün
Rûhumda güneş doğdu nedir anladım ülkün
Gazi sana göklerden de büyük sevgisi Türk’ün
Ben sevmeden evvel seni kendimde değildim

Öyküsü

Yıllarca elim kalbimin üstünde eğildim şarkısının öyküsü

Video yorumları

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alâeddin YAVAŞÇA-Yıllarca Elim Kalbimin Üstünde Eğildim (EVC ÂRÂ)R.G.

Şeniz Güneş

Şeniz GÜNEŞ-Yıllarca Elim Kalbimin Üstünde Eğildim (GAZİ) (EVC ÂRÂ)R.G.

Güler Basu Şen

Güler BASU ŞEN-Yıllarca Elim Kalbimin Üstünde Eğildim (GAZİ) (EVC ÂRÂ)R.G.

Notası

Yıllarca elim kalbimin üstünde eğildim notası - 1
Yıllarca elim kalbimin üstünde eğildim notası - 2

Yıllarca elim kalbimin üstünde eğildim notası - 3

Yorumunuz