Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi

Eserin künyesi

Bestecisi ve güfte şairi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Makâmı: Hicâz makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Yürük semâî formu

Sözleri

(Ah) Yine neş’e-i muhabbet, dîl ü cânım etti, şeydâ
(Ah) Yine bezm-i ayş û, vuslat edip, ehl-i aşkı, ihyâ
(Ah) O güzel, başın için, o hilâl, kaşın için, gel
Men men, âşık-ı nâlân, men men, bende-i fermân

Ten ni ten ni ten nen ni te ne nen
Ten ni ten ni ten nen ni te ne nen
Ten ni ten ni ten nen ni te ne nen
Gel, gel dilde, nihanım, gel gel, kaşı, kemânım
(Ah) Aman ey, gül-i nihâlim, beni eyle, vasla şâyân
Aman ey, gül-i nihâlim, beni eyle, vasla şâyân
(Ah) Sana, cân û dîl fedâdır, gönül, andelib-i gûyâ
Sana, can-ü dîl, fedâdır
(Ah) Gönül, andelib-i gûyâ

Türkçe karşılığı

Muhabbetin neş’esi, gönlümü ve canımı çılgına çevirdi.
Kavuşmamız ve bir araya gelişimiz, aşk ehlini yüceltti.
Ey gül fidanım, aman, beni kavuşmaya lâyık gör.
Sana canım ve gönlüm fedadır, gönül aşkınla bülbüle dönmüştür.

Video yorumları

Sevim Deran

Sevim Deran - Yine neş'e-i muhabbet dil ü cânım etti şeydâ

Zeki Müren

Zeki Müren ~ Yine neş’e-i muhabbet dîl-ü cânım etti şeydâ

Muazzez Abacı

Yine Nese-i Muhabbet

Münip Utandı

Münip Utandı - Yine Neşei Muhabbet (Official Audio)

Sevval Şentürk

Sevval İLÇİ ŞENTÜRK-Yine Neş'eyi Muhabbet (HİCAZ)R.G.

Alper Diler ve Eylül Turan

Eylül TURAN-Alper DİLER-Yine Neş'e-i Muhabbet Dil-ü Cânımı Etti Şeydâ (HİCAZ)R.G.

Notası

Yine neş'e-i muhabbet, dîl ü cânım etti, şeydâ notası - 1
Yine neş'e-i muhabbet, dîl ü cânım etti, şeydâ notası - 2

Bir yanıt yazın